نگاهی به موسیقی فیلم روز واقعه

نویسنده:نسیم قاضی زاده . اطلاعات بیشتر در صفحه رسمی ماهنامه فیلم در اینستاگرام filmmagazine.official@

نگاهی به موسیقی فیلم از کرخه تا راین

منبع تصاویر: «گزیده موسیقی متن فیلم سینمای ایران پس از انقلاب» (موزه سینمای ایران) _ اطلاعات بیشتر در صفحه رسمی ماهنامه فیلم در اینستاگرام: https://www.instagram.com/filmmagazine.official

نگاهی به موسیقی فیلم بایسیکل ران

در دوره‌ای که محسن مخملباف در ایران فیلم‌های خوبش را می‌ساخت، مجید انتظامی برای آنها موسیقی‌های بی‌نظیری مثل بای‌سیکل‌ران می‌نوشت. در همان دوره بود که آهسته آهسته نام مجید انتظامی یا هر سال یا یک سال در میان در میان گیرندگان جوایز اصلی موسیقی فیلم آورده می‌شد و بعد از آن بود که با نام […]