نگاهی به یک فیلم28 همه ویدیوها

حمیدرضا آذرنگ – کارگردان فیلم «روزی روزگاری آبادان»

حمیدرضا آذرنگ یکی از کنجکاوی‌برانگیزترین فیلم‌اولی‌های امسال بود که با «روزی روزگاری آبادان» گام نخست خود را محکم برداشت و همان طور که از او انتظار می‌رفت، فیلمی با ایده‌ای متفاوت و ساختاری (دست‌کم در سینمای ایران) کم‌تر دیده‌شده ساخته است؛ سوای آرای متفاوتی که این روزها درباره فیلم شنیده می‌شود و طبیعی هم به […]

نگاهی به فیلم بلید رانر ۲۰۴۹

گوینده:سپیده آماده . خبرهای سینمایی مجله فیلم را در اینستاگرام، تلگرام، اپلیکیشن و سایت ماهنامه سینمایی فیلم به نشانی filmmagazine.ir دنبال کنید.

نگاهی به فیلم خانه ای که جک ساخت

گوینده : سپیده آماده . . خبرهای سینمایی مجله فیلم را در اینستاگرام، تلگرام، اپلیکیشن و سایت ماهنامه سینمایی فیلم به نشانی filmmagazine.ir@ دنبال کنید.

نگاهی به فیلم کفرناحوم

گوینده:سپیده آماده خبرهای سینمایی مجله فیلم را در اینستاگرام، تلگرام، اپلیکیشن و سایت ماهنامه سینمایی فیلم به نشانی filmmagazine.ir دنبال کنید.

نگاهی به فیلمBaby Driver

خبرهای سینمایی مجله فیلم را در اینستاگرام، تلگرام، اپلیکیشن و سایت ماهنامه سینمایی فیلم به نشانی filmmagazine.ir دنبال کنید.